توجه: اطلاعات این وبگاه به روز نمی شود و جنبه آرشیو دارد.

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
جستجو
 
 برگزاری دوره های آموزشی GIS , SPSS

برگزاری دوره های آموزشی GIS , SPSS

  شعبه انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد دوره های آموزشی زیر...

 گزارش سفر علمي دانشجویان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی از روستاي زیبای كنگ شهرستان طرقبه و شاندیز

گزارش سفر علمي دانشجویان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی از روستاي زیبای كنگ شهرستان طرقبه و شاندیز

  سفر به روستای زیبای کنگ در تاریخ 27 اردیبهشت 94 به سرپرستی خانم دکتر خدیجه بوزرجمهری و...

اقامتگاه­های بوم گردی، فرصت ها، چالش­ها

اقامتگاه­های بوم گردی، فرصت ها، چالش­ها

  اقامتگاه­های بوم گردی، فرصت ها، چالش­ها خدیجه بوزرجمهری دانشیار گروه جغرافیای...

گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری و طرح های هادی و بهسازی روستاهای گناباد

گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری و طرح های هادی و بهسازی روستاهای گناباد

گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری و طرح های هادی و بهسازی روستاهای گناباد 9و10 اریبهشت...

 • برگزاری دوره های آموزشی GIS , SPSS

  برگزاری دوره های آموزشی GIS , SPSS

 • گزارش سفر علمي دانشجویان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی از روستاي زیبای كنگ شهرستان طرقبه و شاندیز

  گزارش سفر علمي دانشجویان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی از روستاي زیبای كنگ ...

 • اقامتگاه­های بوم گردی، فرصت ها، چالش­ها

  اقامتگاه­های بوم گردی، فرصت ها، چالش­ها

 • گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری و طرح های هادی و بهسازی روستاهای گناباد

  گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری و طرح های هادی و بهسازی روستاهای گناباد

 
 

استان پهناورخراسان با مصوبه دولت درسال1383 به سه استا ن شمالی، جنوبی ورضوی تقسیم شد.این سه استان برروی هم طبق سرشماری 1385 حدود 7میلیون نفر جمعیت داشته که درصد قابل توجهی از آنان درنواحی عمدتا" محروم روستایی به سر می برند.ازآنجا که توسعه ملی و حتی توسعه شهری، بدون توسعه روستایی امکان پذیر نیست، به همین دلیل و در راستای تحقق توسعه روستایی نواحی مذکور، جمعی ازاعضاء هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی برآن شدند تا « هسته پژوهشی مطالعات جعرافیایی روستاهای خراسان » را به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی برسانند،تا با بهره گیری از توان تخصصی اعضای هیات علمی ومحققان دانشگاهی، خدمات پژوهشی ومشاوره ای رادرحوزه های مختلف مسائل روستایی دراختیار سازمانها وموسسات متقاضی قرار دهند. قلمرو مطالعه این مرکز شامل نواحی روستایی خراسان شمالی، جنوبی و رضوی است.

 

مهمترین اهداف ایجاد مرکزپژوهشی عباتنداز:

 

1-انجام تحقیقات علمی درقلمرو موضوعات مختلف جغرافیایی روستاهای خراسان براساس تقاضاهاواولویتهای پژوهشی ادارات وسازمانهای مختلف.

 

2-ایجاد تعامل وارتباط دوسویه بین پژوهشگران مرکز باادارات، سازمانهاونهادهای اجرایی به منظور تحلیل مسائل جغرافیایی روستاهای خراسان وارائه راهکارهای علمی وکاربردی.

 

3-ایجادفرصت برای مشارکت اعضاء هیات علمی وپژوهشگران

جغرافیای روستایی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در عرصه های پژوهشی وافزایش سطح دانش ومهارتهای علمی وعملی آنان.