توجه: اطلاعات این وبگاه به روز نمی شود و جنبه آرشیو دارد.

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
جستجو
 
 برگزاری دوره های آموزشی GIS , SPSS

برگزاری دوره های آموزشی GIS , SPSS

  شعبه انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد دوره های آموزشی زیر...

 گزارش سفر علمي دانشجویان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی از روستاي زیبای كنگ شهرستان طرقبه و شاندیز

گزارش سفر علمي دانشجویان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی از روستاي زیبای كنگ شهرستان طرقبه و شاندیز

  سفر به روستای زیبای کنگ در تاریخ 27 اردیبهشت 94 به سرپرستی خانم دکتر خدیجه بوزرجمهری و...

اقامتگاه­های بوم گردی، فرصت ها، چالش­ها

اقامتگاه­های بوم گردی، فرصت ها، چالش­ها

  اقامتگاه­های بوم گردی، فرصت ها، چالش­ها خدیجه بوزرجمهری دانشیار گروه جغرافیای...

گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری و طرح های هادی و بهسازی روستاهای گناباد

گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری و طرح های هادی و بهسازی روستاهای گناباد

گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری و طرح های هادی و بهسازی روستاهای گناباد 9و10 اریبهشت...

 • برگزاری دوره های آموزشی GIS , SPSS

  برگزاری دوره های آموزشی GIS , SPSS

 • گزارش سفر علمي دانشجویان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی از روستاي زیبای كنگ شهرستان طرقبه و شاندیز

  گزارش سفر علمي دانشجویان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی از روستاي زیبای كنگ ...

 • اقامتگاه­های بوم گردی، فرصت ها، چالش­ها

  اقامتگاه­های بوم گردی، فرصت ها، چالش­ها

 • گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری و طرح های هادی و بهسازی روستاهای گناباد

  گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری و طرح های هادی و بهسازی روستاهای گناباد

 
 

 

اعضای اصلی و علی البدل  کار گروه انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

( شعبه استان خراسان رضوی)

نام و نام  خانوادگی

رشته و مدرک تحصیلی دکتری

رتبه  و محل کار

نوع عضویت

دکنر جعفر جوان

جغرافیای روستایی

استاد  دانشگاه فردوسی مشهد

اصلی

دکتر خدیجه بوزرجمهری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اصلی

دکتر مهدی جهانی

جغرافیای انسانی

استادیار گروه جغرافیای دانشگاه ازاد  اسلامی مشهد

اصلی

دکتر حمید شایان

جغرافیای انسانی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اصلی

دکتر علی اصغر کدیور

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور واحد فریمان

اصلی

دکتر مریم قاسمی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استادیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

علی البدل

مهندس علی احمد آبادی

کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان

علی البدل